Berikut adalah kriteria yang perlu difahami dan dipersetujui oleh pelawat Portal Politeknik Kota Bharu:

  
Notis Hak Cipta

Hak cipta Portal Politeknik Kota Bharu dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Politeknik Kota Bharu kecuali dinyatakan sebaliknya. Sesetengah bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun dengan mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Politeknik Kota Bharu.