PROGRAM PKB 

Bil.  Jabatan
 Program
1. Jabatan Kejuruteraan Awam  1.   Diploma Kejuruteraan Awam
 2.   Diploma Ukur Bahan
2. Jabatan Kejuruteraan Elektrik  3.   Diploma Kejuruteraan Elektrik
 4.   Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
 5.   Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
3.    Jabatan Kejuruteraan Mekanikal  6.   Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 7.   Diploma Kejuruteraan Mekanikal(Automotif) 
 8.   Diploma Kejuruteraan Mekanikal(Pertanian)
 9.   Diploma Kejuruteraan Mekatronik
4.    Jabatan Perdagangan  10. Diploma Pengajian Perniagaan
 11. Diploma Pemasaran
 12. Diploma Akauntansi
 13. Diploma Insurans

 

 **** Klik pada nama Jabatan untuk maklumat lanjut mengenai program yang ditawarkan