VISI

Peneraju TVET Dipacu Industri Menjelang 2025 


MISI


Memperkasa TVET dalam melahirkan graduan holistik, berciri keusahawanan dan inovatif bagi memenuhi kehendak industri